NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE ČISTAČ/ICA


Uvjeti:

  • Stručna sprema : SSS/NSS

Mjesto rada: Zagreb, Sisak, Karlovac, Ogulin, Varaždin

Vrsta zaposlenja: rad na neodređeno vrijeme

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
  • potvrdu ili ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi HZMO sa podacima o dosadašnjem zaposlenju i stažu

Prijavu kandidati mogu podnijeti  na adresu:

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.

Pravni poslovi,ljudski potencijali i ZNR

(za Natječaj za zapošljavanje čistač/ica)

Strojarska cesta 13, 10 000 Zagreb

ili na mail: kadrovska@tszv.hr

ili putem web stranice:www.tszv.hr

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj za zapošljavanje se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata.