• Telefon:

    +385 1 580 81 50

Javni pozivi

Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za nadmetanje za papirnu konfekciju u 2018/2019. god.

 

Datum objave: 29.05.2018. 

Rok za dostavu ponuda: 15.06.2018. (do 12h), na adresu isključivo u zatvorenoj omotnici: Tehnički servisi željzničkih vozila d.o.o.,

Komercijala; soba 1.3,

Zagreb, Strojarska cesta 13.

Broj javnog poziva: EV 132/2018

Opis javnog poziva: Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za nadmetanje za papirnu konfekciju u 2018/2019. god.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

 

 

Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za isporuku monoblok kotača i ovoja kotača u 2018. god.

Datum objave: 23.05.2018. 

Rok za dostavu ponuda: 08.06.2018. (do 12h)  produženje roka do 29.06.2018. (do 12h)

Broj javnog poziva: EV 42/2018

Opis javnog poziva: Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za isporuku monoblok kotača i ovoja kotača u 2018. god.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za isporuku kočionih diskova za DMV serije 7121

Datum objave: 27.04.2018. 

Rok za dostavu ponuda: 09.05.2018. (do 12h) 

Broj javnog poziva: EV 121/2018

Opis javnog poziva: Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za isporuku kočionih diskova za DMV serije 7121

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za isporuku mehaničkih dijelova za postolja lo. serije 1141

Datum objave: 26.04.2018. 

Rok za dostavu ponuda: 11.05.2018. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 119/2018

Opis javnog poziva: Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za isporuku mehaničkih dijelova za postolja lo. serije 1141.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za isporuku labaratorijske opreme i izobrazba

Datum objave: 22.02.2018. 

Rok za dostavu ponuda: 05.03.2018. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 54/2018

Opis javnog poziva: Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za isporuku labaratorijske opreme i izobrazba

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za usluge pranja, glačanja i dostave posteljnog rublja s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim subjektom na dvije godine

Datum objave: 05.02.2018. 

Rok za dostavu ponuda: 12.02.2018. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 34/2018

Opis javnog poziva: Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za usluge pranja, glačanja i dostave posteljnog rublja s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim subjektom na dvije godine

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za uslugu popravka diesel motora Cummins QSK19R u 2018. g.

Datum objave: 25.01.2018. 

Rok za dostavu ponuda: 09.02.2018. (do 12h, bez obzira na način dostave)

Produženje roka za dostavu ponuda: 14.02.2018. (do 12h, bez obzira na način dostave)

Broj javnog poziva: EV 13/2018

Opis javnog poziva: Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za uslugu popravka diesel motora Cummins QSK19R u 2018. g.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za uslugu popravka i ispitivanja kočione opreme i mehaničkih dijelova - regulatora kočionih polužja u 2018.g.

Datum objave: 15.01.2018. 

Rok za dostavu ponuda: 29.01.2018. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 718/2017

Opis javnog poziva: Javni poziv za uslugu popravka i ispitivanja kočione opreme i mehaničkih dijelova - regulatora kočionih polužja u 2018.g.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za isporuku grijača zraka za potrebe grijanja radnih prostora

Datum objave: 12.10.2017. 

Rok za dostavu ponuda: 23.10.2017. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 568/2017

Opis javnog poziva:  Javni poziv za isporuku grijača zraka za potrebe grijanja radnih prostora

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

JAVNI POZIV ZA ISPORUKU SEKCIJSKIH VRATA

Datum objave: 06.10.2017. 

Rok za dostavu ponuda se produžuje do: 26.10.2017. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 565/2017

Opis javnog poziva:  Javni poziv za isporuku sekcijskih vrata.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

JAVNI POZIV ZA ISPORUKU ALATA U 2017. GOD

Datum objave: 14.09.2017. 

Rok za dostavu ponuda: 09.10.2017. (produženo) (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 539/2017

Opis javnog poziva:  Javni poziv za isporuku alata u 2017. god.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

 

Javni poziv za isporuku sredstava za industrijska čišćenja u 2017. god.

Datum objave: 08.09.2017. 

Rok za dostavu ponuda: 25.09.2017. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 289/2017

Opis javnog poziva:  Javni poziv za isporuku sredstava za industrijska čišćenja u 2017. god.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za isporuku kočionih umetaka sivi lijev

Datum objave: 08.09.2017. 

Rok za dostavu ponuda: 25.09.2017. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 335/2017

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za isporuku klima uređaja i njihovu ugradnju

Datum objave: 31.07.2017. 

Rok za dostavu ponuda: 11.08.2017. (do 12h, bez obzira na način dostave) - rok se produžuje do 18.08.2017.

Broj javnog poziva: EV 395/2017

Opis javnog poziva: Javni poziv za isporuku klima uređaja i njihovu ugradnju

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku monoblok kotača i ovoja kotača u 2017. god - ponovljeni

Datum objave: 26.07.2017. 

Rok za dostavu ponuda: 04.08.2017. (do 12h, bez obzira na način dostave)

Broj javnog poziva: EV 423/2017

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku monoblok kotača i ovoja kotača u 2017. god - ponovljeni

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

 

Javni poziva za prikupljanje ponuda za uslugu čišćenja separatora i ispitivanje vodonepropusnosti

Datum objave: 24.07.2017.

Rok za dostavu ponuda: Zatvorenu ponudu bez obzira na način dostave, dostaviti do 11.08.2017. do 12:00 sati na adresu:
Tehnički servisi Željezničkih vozila d.o.o., Komercijala soba broj 1.3, Zagreb, Strojarska
cesta 13.

Broj javnog poziva: EV 280/2017

Opis javnog poziva: Javni poziva za prikupljanje ponuda za uslugu čišćenja separatora i ispitivanje vodonepropusnosti

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku monoblok kotača i ovoja kotača u 2017. god

Datum objave: 23.05.2017.

Produženje roka za dostavu ponuda do: 13.06.2017. god. (do 12h, bez obzira na način dostave)

Rok za dostavu ponuda: 09.06.2017.

Broj javnog poziva: EV 183/2017

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku monoblok kotača i ovoja kotača u 2017. god

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Napomena: ​Orginalni nacrti se mogu podići na lokaciji Strojarska cesta 13, upravna zgrada (soba 1.3 - komercijala) 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku oduzimača struje i dijelova oduzimača struje, cilindra oduzimača struje (pantografa) i uzemljivača kolskih slogova na električnim vučnim vozilima 1 141-,1 142- i 6111 - u 2017. god.

Datum objave: 19.05.2017.

Rok za dostavu ponuda: 07.06.2017. (do 12 sati)

Broj javnog poziva:  196/2017

Opis javnog poziva:  Isporuka oduzimača struje i dijelova oduzimača struje, cilindra oduzimača struje (pantografa) i uzemljivača kolskih slogova na električnim vučnim vozilima 1 141-,1 142- i 6111 - u 2017. god..

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Dopuna natječaja: (na dan 30.05.2017.god): Produženje roka za dostavu ponuda do 07.06.2017. god.

USLUGA ZBRINJAVANJA TEHNOLOŠKOG OTPADA U 2017. GOD.

Datum objave: 11.05.2017.

Rok za dostavu ponuda: 26.05.2017. (do 12:00 sati)

Broj javnog poziva:  222/2017

Opis javnog poziva:  USLUGA ZBRINJAVANJA TEHNOLOŠKOG OTPADA U 2017. GOD.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr, matija.puskaric@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu službenog vozila putem operativnog leasinga

Datum objave: 08.05.2017.

Rok za dostavu ponuda: 15.05.2017. (do 14:00 sati)

Broj javnog poziva:  234/2017

Opis javnog poziva:  Nabava službenog vozila putem operativnog leasinga

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku KOČNIH DISKOVA

Datum objave: 14.04.2017.

Rok za dostavu ponuda: 28.04.2017. (do 12 sati)

Broj javnog poziva:  168/2017

Opis javnog poziva:  Isporuka kočnih diskova u 2017. godini.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku četkica, kontakata i ostalih ugljenografitnih proizvoda u 2017. god.

Datum objave: 11.04.2017.

Rok za dostavu ponuda: 28.04.2017. (do 12 sati)

Broj javnog poziva: EV 137/2017

Opis javnog poziva:  Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku četkica, kontakata i ostalih ugljenografitnih proizvoda u 2017. god.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku filtera goriva, ulja, separatora i zraka u 2017.god.

 Datum objave: 15.03.2017.

Rok za dostavu ponuda: 27.03.2017. (do 12 sati), rok se produžuje do 31.03.2017.

Broj javnog poziva: EV 46/2017

Opis javnog poziva:  Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku filtera goriva, ulja, separatora i zraka u 2017.god.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za uslugu čišćenja separatora, taložnika, cijevovoda i odvodnog sustava

Datum objave: 17.01.2017.

Rok za dostavu ponuda: Zatvorenu ponudu bez obzira na način dostave, dostaviti do 30.01.2017. do 12:00 sati na adresu:
Tehnički servisi Željezničkih vozila d.o.o., Komercijala soba broj 1.3, Zagreb, Strojarska
cesta 13.

Broj javnog poziva: EV 15/2017

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za uslugu čišćenja separatora, taložnika, cijevovoda i odvodnog sustava

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku isporuke usluge PRANJA, GLAČANJA I DOSTAVE POSTELJNOG RUBLJA

Datum objave: 15.12.2016.

Rok za dostavu ponuda: Zatvorenu ponudu bez obzira na način dostave, dostaviti do 23.12.2016. do 12.00h na adresu:
Tehnički servisi Željezničkih vozila d.o.o., Komercijala soba broj 1.3, Zagreb, Strojarska
cesta 13.

Broj javnog poziva: EV 693/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku isporuke usluge PRANJA, GLAČANJA I DOSTAVE POSTELJNOG RUBLJA

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku isporuke robe PAPIRNA SANITARNA KONFEKCIJA

Datum objave: 29.11.2016.

Rok za dostavu ponuda: Zatvorenu ponudu dostaviti do 16.12.2016. na adresu navedenu u pozivu

Broj javnog poziva: EV 649/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku isporuke robe PAPIRNA SANITARNA KONFEKCIJA

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluge popravka malih električnih rotacijskih strojeva i dijelova strojeva u 2016. godini

Datum objave: 09.11.2016.

Rok za dostavu ponuda: 23.11.2016. (do 12 sati),

Broj javnog poziva: EV 584/2016

Opis javnog poziva:Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluge popravka malih električnih rotacijskih strojeva i dijelova strojeva u 2016. godini

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije

Datum objave: 21.10.2016.

Rok za dostavu ponuda: 04.11.2016. (do 12 sati),

Broj javnog poziva: EV 575/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu isporuke robe Antifriza - tekućina za rashladne sustave motora u 2016/2017 godini.

 Datum objave: 12.10.2016.

Rok za dostavu ponuda: 21.10.2016. (do 12 sati), rok se produžuje do 25.10.2016. (do 12 sati)

Broj javnog poziva: EV 549/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu isporuke robe Antifriza - tekućina za rashladne sustave motora u 2016/2017 godini.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluge rekonstrukcija pomoćnog kanala za održavanje okretnih postolja u velikoj hali pogona Zagreb RK

 Datum objave: 30.09.2016.

Rok za dostavu ponuda: 21.10.2016. (do 12 sati), produžuje se rok do 21.11.2016. (do 12 sati)

Broj javnog poziva: EV 526/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluge rekonstrukcija pomoćnog kanala za održavanje okretnih postolja u velikoj hali pogona Zagreb RK

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluga popravka velikih električnih rotacijskih strojeva i dijelova strojeva u 2016.g.

 Datum objave: 02.09.2016.

Rok za dostavu ponuda: 23.09.2016. (do 12 sati),

Broj javnog poziva: EV 491/2016

Opis javnog poziva:  Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu usluga popravka velikih električnih rotacijskih strojeva i dijelova strojeva u 2016.g.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu ulja i maziva za 2016. godinu

Datum objave: 12.08.2016.

Rok za dostavu ponuda: 31.08.2016. (do 12 sati), rok se produžuje do 09.09.2016.

Broj javnog poziva: EV 430/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu ulja i maziva za 2016. godinu

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu osobnih zaštitnih sredstava za 2016. godinu - ZAŠTITNA ODJEĆA

Datum objave: 04.07.2016.

Rok za dostavu ponuda: 15.07.2016. (do 12 sati), rok se produžuje do 29.07.2016. (do 12 sati)

Broj javnog poziva: EV 402/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu osobnih zaštitnih sredstava za 2016. godinu - ZAŠTITNA ODJEĆA

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku isporuke robe kočioni umeci od sivog ljeva za 2016 g.

Datum objave: 09.06.2016.

Rok za dostavu ponuda: 17.06.2016. (do 12 sati) rok se produžuje do 24.06.2016. (do 12 sati)

Broj javnog poziva: EV 323/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku isporuke robe kočioni umeci od sivog ljeva za 2016 g.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za isporuka usluge popravka, ispitivanja i reatestacije glavne kočne opreme

Datum objave: 10.05.2016.

Rok za dostavu ponuda: 20.05.2016. (do 12 sati) rok se produžuje do 31.05.2016.

Broj javnog poziva: EV 259/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za isporuka usluge popravka, ispitivanja i reatestacije glavne kočne opreme

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za uslugu popravka regulatora kočnog polužja u 2016. - godišnje potrebe prema priloženom troškovniku

Datum objave: 04.05.2016.

Rok za dostavu ponuda: 17.05.2016. (do 12 sati) rok produžen do 01.06.2016.

Broj javnog poziva: EV 246/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za uslugu popravka regulatora kočnog polužja u 2016. - godišnje potrebe prema priloženom troškovniku

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za isporuku osobnih zaštitnih sredstava za 2016. god.- zaštitne cipele - godišnje potrebe prema priloženom troškovniku.

Datum objave: 03.05.2016.

Rok za dostavu ponuda: 09.05.2016. (do 12 sati), rok produžen do 13.05.2016.

Broj javnog poziva: EV 232/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za isporuku osobnih zaštitnih sredstava za 2016. god.- zaštitne cipele - godišnje potrebe prema priloženom troškovniku.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku isporuke robe godini. Predmet poziva: UGLJENO GRAFITNIH PROIZVODA u 2016.

Datum objave: 25.04.2016.

Rok za dostavu ponuda: 10.05.2016. rok produžen do 13.05.2016.

Broj javnog poziva: EV 215/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku isporuke robe godini. Predmet poziva: UGLJENO GRAFITNIH PROIZVODA u 2016.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Ponovljeni natječaj - Javni poziv za izradu platoa za otvoreno odlagalište robe i opasnog otpada na Ranžirnom kolodvoru u Zagrebu - prema priloženom troškovniku

Datum objave: 15.04.2016.

Rok za dostavu ponuda: 29.04.2016.

Broj javnog poziva: EV 102/2016

Opis javnog poziva:  Javni poziv za izradu platoa za otvoreno odlagalište robe i opasnog otpada na Ranžirnom kolodvoru u Zagrebu - prema priloženom troškovniku

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za uslugu popravka amortizera u 2016 godini - godišnje potrebe

Datum objave: 11.03.2016.

Rok za dostavu ponuda: 25.03.2016. (rok produžen do 01.04.2016.)

Broj javnog poziva: EV 99/2016

Opis javnog poziva:  Javni poziv za uslugu popravka amortizera u 2016 godini - godišnje potrebe.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za isporuku spojki uključnih i zupčanika - godišnja potrošnja prema priloženom troškovniku

Datum objave: 03.03.2016.

Rok za dostavu ponuda: 10.03.2016. (do 12:00 sati)

Broj javnog poziva: EV 107/2016

Opis javnog poziva:  Javni poziv za isporuku spojki uključnih i zupčanika - godišnja potrošnja prema priloženom troškovniku

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za izradu platoa za otvoreno odlagalište robe i opasnog otpada na Ranžirnom kolodvoru u Zagrebu - prema priloženom troškovniku

Datum objave: 26.02.2016.

Rok za dostavu ponuda: 14.03.2016. (do 12:00 sati)

Broj javnog poziva: EV 102/2016

Opis javnog poziva:  Javni poziv za izradu platoa za otvoreno odlagalište robe i opasnog otpada na Ranžirnom kolodvoru u Zagrebu - prema priloženom troškovniku

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prenamjenu tokarije GK u skladišni prostor prema priloženom troškovniku

Datum objave: 16.02.2016.

Rok za dostavu ponuda: 25.02.2016.

Broj javnog poziva: EV 73/2016

Opis javnog poziva:  Javni poziv za prenamjenu tokarije GK u skladišni prostor prema priloženom troškovniku

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za robu široke potrošnje - pribor za čišćenje - godišnje potrebe

Datum objave: 01.02.2016.

Rok za dostavu ponuda: Zatvorenu ponudu dostaviti do 08.02.2016. do 12.00 sati, na adresu navedenu u pozivu

Broj javnog poziva: 60/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za robu široke potrošnje - pribor za čišćenje - godišnje potrebe

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku isporuke robe Monoblok kotača u 2016. god

DDatum objave: 12.01.2016.

Rok za dostavu ponuda: 29.01.2016.

Produženje roka za dostavu ponuda: 02.02.2016.

Broj javnog poziva: EV 20/2016

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku isporuke robe Monoblok kotača u 2016. god

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za robu široke potrošnje - godišnje potrebe

Datum objave: 12.11.2015.

Rok za dostavu ponuda: Zatvorenu ponudu dostaviti do 25.11.2015. na adresu navedenu u pozivu

Broj javnog poziva: 732/15

Opis javnog poziva: Javni poziv za robu široke potrošnje - godišnje potrebe

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku usluge IZRADE ČELIČNE KONSTRUKCIJE RADNIH PLATFORMI ZA PRISTUP KROVIŠTU VLAKOVA - REMIZA I.

Datum objave: 15.10.2015.

Rok za dostavu ponuda: Zatvorenu ponudu dostaviti do 30.10.2015. do 12.00 h na adresu tvrtke

Broj javnog poziva: 661/15

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku usluge IZRADE ČELIČNE KONSTRUKCIJE RADNIH PLATFORMI ZA PRISTUP KROVIŠTU VLAKOVA  -  REMIZA I.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

lsporuka dijelova GM-EMD za dizel električne lokomotive GT26CW, G26CW i GT22HW i odgovarajućih dizel motora 16-645E3, 16-645E i 12-645E3

Datum objave: 05.10.2015.

Rok za dostavu ponuda: 19.10.2015.

Broj javnog poziva: EV 491/2015 IV

Opis javnog poziva: lsporuka dijelova GM-EMD za dizel električne lokomotive GT26CW, G26CW i GT22HW i odgovarajućih dizel motora 16-645E3, 16-645E i 12-645E3

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku usluge krovopokrivački radovi - sanacija krovišta u pogonu Varaždin

Datum objave: 14.08.2015.

Rok za dostavu ponuda: 28.08.2015.

Broj javnog poziva: EV 459/15

Opis javnog poziva: Krovopokrivački radovi - sanacija krovišta u pogonu Varaždin

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Pošaljite nam upit

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.

Strojarska cesta 13. 10 000 Zagreb

Telefon:+385 1 580 81 50

Fax.: +385 1 580 81 95