• Telefon:

    +385 1 580 81 50

Pogoni i radionice

Kontakt podaci pogona i radionica Tehničkih servisa željezničkih vozila.

Radionica Rijeka

ADRESA: Milutina Barača 15, 51 000 Rijeka

E-mail: zeljko.peric@tszv.hr

Tel.: 051 568 159

Odgovorna osoba: Željko Perić

Pogon Vinkovci

ADRESA: Ivana Antuna Fitzy 31, 32 100 Vinkovci

E-mail: dario.micic@tszv.hr

Tel.: 032 297 919

Odgovorna osoba: Dario Mičić

Proizvodnja kočnih umetaka Ploče

ADRESA: Lučka b.b., 20 340 Ploče

E-mail: ivan.mataga@tszv.hr

Tel.: 020 295 494

Odgovorna osoba: Ivan Mataga

Radionica Ploče

ADRESA: Teretna b.b., 20 340 Ploče

E-mail: ivan.mataga@tszv.hr

Tel.: 020 670 085

Odgovorna osoba: Ivan Mataga

Radionica Split

ADRESA: Draškovićeva bb, 21 210 Solin

E-mail: darko.strikic@tszv.hr

Tel.: 021 217 271

Odgovorna osoba: Darko Strikić

Radionica Karlovac

ADRESA: Obala Trnskog b.b., 47 000 Karlovac

E-mail:

Tel.: 047 570 263

Odgovorna osoba: Željko Živčić

Radionica Pula

ADRESA: Kolodvorska 5, 52100 Pula

E-mail: josip.krizman@tszv.hr

Tel.: 052 541 331

Odgovorna osoba: Josip Križman

Pogon Varaždin

ADRESA: Vilka Novaka 48/1, 42 000 Varaždin

E-mail: ljubomir.grabovac@tszv.hr

Tel.: 042 211 088

Odgovorna osoba: Ljubomir Grabovac

Pogon Ranžirni kolodvor

ADRESA: Jakuševačka cesta bb, 10 000 Zagreb

E-mail: franjo.kovacevic@tszv.hr

Tel.: 01 58 08 072

Odgovorna osoba: Franjo Kovačević

Pogon Osijek

ADRESA: Kneza Trpimira 2A, 31 000 Osijek

E-mail: darko.srdar@tszv.hr

Tel.: 031 201 341

Odgovorna osoba: Darko Srdar

Radionica Knin

ADRESA: Đerekova ulica 6, 22 300 Knin

E-mail: mladen.cular@tszv.hr

Tel.: 022 660 533

Odgovorna osoba: Mladen Čular

Radionica Ogulin

ADRESA: Proce 152, 47 300 Ogulin

E-mail:

Tel.: 047 570 516

Odgovorna osoba: Ivica Pleše

Pogon Glavni kolodvor

ADRESA: Strojarska cesta 13, 10 000 Zagreb

E-mail: kristian.sikavicev@tszv.hr

Tel.: 01 58 08 183

Odgovorna osoba: Kristian Sikavičev

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.

Strojarska cesta 13. 10 000 Zagreb

Telefon:+385 1 580 81 50

Fax.: +385 1 580 81 95