Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

Datum objave Evidencijski broj nabave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Datum odabira Odabrani ponuditelj/i
07. 10. 2020. 21/2020 Sredstva i pribor za čišćenje 23. 10. 2020.
05. 10. 2020. 8-1/2020 ULJA I MAZIVA ZA VUČNA VOZILA – PONOVLJENI POZIV 14. 10. 2020. 11. 11. 2020. INA MAZIVA d.o.o., TED d.o.o., ORBICO d.o.o.
02. 10. 2020. 50/2020 Usluga zbrinjavanja tehnološkog otpada 16. 10. 2020. 04. 11. 2020. C.I.A.K. d.o.o.
29. 09. 2020. 51/2020 DIJELOVI FIAT – BOSCH ZA DMV 7122 16. 10. 2020.
23. 09. 2020. 49/2020 CRIJEVA SUKLADNO GODIŠNIM POTREBAMA 28. 09. 2020. 28. 09. 2020. Oleum-flex d.o.o., Bijuk HPC d.o.o.