Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

Datum objave Evidencijski broj nabave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Datum odabira Odabrani ponuditelj/i
11. 09. 2020. 43/2020 Releji 25. 09. 2020. 30. 09. 2020. STIREL PROMET d.o.o., TRGOMETAL d.o.o.
11. 09. 2020. 44/2020 ZIMSKA TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE 18. 09. 2020. 22. 09. 2020. INA MAZIVA d.o.o.
09. 09. 2020. 40/2020 ELEMENTI GUMENOMETALNI ZA 1141/1142 16. 09. 2020. 23. 09. 2020. Vidra-proizvodni obrt, DAL COMM d.o.o.
09. 09. 2020. 42/2020 OLOVNA BATERIJA ZA 2041-100 23. 09. 2020. 13. 10. 2020. C.I.A.K d.o.o.
03. 09. 2020. 38/2020 VODOVOD I GRIJANJE-SANITARIJE 11. 09. 2020. 15. 09. 2020. Smit-commerce d.o.o., Kemoboja-Dubrava d.o.o.