Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za uslugu popravka diesel motora Cummins QSK19R u 2018. g.

Datum objave: 25.01.2018. 

Rok za dostavu ponuda: 09.02.2018. (do 12h, bez obzira na način dostave)

Produženje roka za dostavu ponuda: 14.02.2018. (do 12h, bez obzira na način dostave)

Broj javnog poziva: EV 13/2018

Opis javnog poziva: Otvoreni postupak javno prikupljanje zatvorenih ponuda za uslugu popravka diesel motora Cummins QSK19R u 2018. g.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr


Opširnije o javnom pozivu

Javni poziv za uslugu popravka i ispitivanja kočione opreme i mehaničkih dijelova - regulatora kočionih polužja u 2018.g.

Datum objave: 15.01.2018. 

Rok za dostavu ponuda: 29.01.2018. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 718/2017

Opis javnog poziva: Javni poziv za uslugu popravka i ispitivanja kočione opreme i mehaničkih dijelova - regulatora kočionih polužja u 2018.g.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr


Opširnije o javnom pozivu

Javni poziv za isporuku grijača zraka za potrebe grijanja radnih prostora

Datum objave: 12.10.2017. 

Rok za dostavu ponuda: 23.10.2017. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 568/2017

Opis javnog poziva:  Javni poziv za isporuku grijača zraka za potrebe grijanja radnih prostora

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr


Opširnije o javnom pozivu

JAVNI POZIV ZA ISPORUKU SEKCIJSKIH VRATA

Datum objave: 06.10.2017. 

Rok za dostavu ponuda se produžuje do: 26.10.2017. (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 565/2017

Opis javnog poziva:  Javni poziv za isporuku sekcijskih vrata.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr


Opširnije o javnom pozivu

JAVNI POZIV ZA ISPORUKU ALATA U 2017. GOD

Datum objave: 14.09.2017. 

Rok za dostavu ponuda: 09.10.2017. (produženo) (do 12h, bez obzira na način dostave) 

Broj javnog poziva: EV 539/2017

Opis javnog poziva:  Javni poziv za isporuku alata u 2017. god.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr


Opširnije o javnom pozivu