Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

Datum objave Evidencijski broj nabave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Datum odabira Odabrani ponuditelj/i
12. 08. 2020. 27/2020 DIJELOVI ZA POPRAVAK KOČIONE OPREME WABTEC-MZT 28. 08. 2020. 03. 09. 2020. ILV PU d.o.o.
11. 08. 2020. 25/2020 OTPORNIK ELEKTRODINAMIČKE KOČ. TIP OS-IX/E 1141 26. 08. 2020. 27. 08. 2020. INDUSTROOPREMA d.o.o.
11. 08. 2020. 26/2020 Roba široke potrošnje 26. 08. 2020. 28. 08. 2020. COMET d.o.o. NARODNE NOVINE d.d. KEMOBOJA–DUBRAVA d.o.o. SMIT–COMMERCE d.o.o.
10. 08. 2020. 14/2020 Papirna Konfekcija 03. 09. 2020.
07. 08. 2020. 23/2020 Ležajevi 19. 08. 2020. 10. 09. 2020. LEŽAJ TRADE d.o.o. BELL d.o.o AUTO HRVATSKA PSC d.o.o. Kugel-und Rollenlagerwerk Leipzig GmbH