Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku monoblok kotača i ovoja kotača u 2017. god

Datum objave: 23.05.2017.

Produženje roka za dostavu ponuda do: 13.06.2017. god. (do 12h, bez obzira na način dostave)

Rok za dostavu ponuda: 09.06.2017.

Broj javnog poziva: EV 183/2017

Opis javnog poziva: Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku monoblok kotača i ovoja kotača u 2017. god

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Napomena: ​Orginalni nacrti se mogu podići na lokaciji Strojarska cesta 13, upravna zgrada (soba 1.3 - komercijala) 


Opširnije o javnom pozivu

Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku oduzimača struje i dijelova oduzimača struje, cilindra oduzimača struje (pantografa) i uzemljivača kolskih slogova na električnim vučnim vozilima 1 141-,1 142- i 6111 - u 2017. god.

Datum objave: 19.05.2017.

Rok za dostavu ponuda: 07.06.2017. (do 12 sati)

Broj javnog poziva:  196/2017

Opis javnog poziva:  Isporuka oduzimača struje i dijelova oduzimača struje, cilindra oduzimača struje (pantografa) i uzemljivača kolskih slogova na električnim vučnim vozilima 1 141-,1 142- i 6111 - u 2017. god..

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr

Dopuna natječaja: (na dan 30.05.2017.god): Produženje roka za dostavu ponuda do 07.06.2017. god.


Opširnije o javnom pozivu

USLUGA ZBRINJAVANJA TEHNOLOŠKOG OTPADA U 2017. GOD.

Datum objave: 11.05.2017.

Rok za dostavu ponuda: 26.05.2017. (do 12:00 sati)

Broj javnog poziva:  222/2017

Opis javnog poziva:  USLUGA ZBRINJAVANJA TEHNOLOŠKOG OTPADA U 2017. GOD.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr, matija.puskaric@tszv.hr


Opširnije o javnom pozivu

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu službenog vozila putem operativnog leasinga

Datum objave: 08.05.2017.

Rok za dostavu ponuda: 15.05.2017. (do 14:00 sati)

Broj javnog poziva:  234/2017

Opis javnog poziva:  Nabava službenog vozila putem operativnog leasinga

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr


Opširnije o javnom pozivu

Javni poziv za prikupljanje ponuda za isporuku KOČNIH DISKOVA

Datum objave: 14.04.2017.

Rok za dostavu ponuda: 28.04.2017. (do 12 sati)

Broj javnog poziva:  168/2017

Opis javnog poziva:  Isporuka kočnih diskova u 2017. godini.

Za sva pitanja kontaktirati na mail: nabava@tszv.hr


Opširnije o javnom pozivu