Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

Datum objave Evidencijski broj nabave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Datum odabira Odabrani ponuditelj/i
15. 10. 2021. 153/2021 USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 02. 11. 2021. 05. 11. 2021. TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
08. 10. 2021. 150/2021 Obujmica i crijevo za potrebe DMV 7123 19. 10. 2021. 21. 10. 2021. CUMMINS ADRIATIC d.o.o.
08. 10. 2021. 151/2021 USLUGA LJEPLJENJA ANTIGRAFITNE FOLIJE NA DMV 7121 103/104 15. 10. 2021. 21. 10. 2021. FORMA PURUS d.o.o.
07. 10. 2021. 149/2021 CIJEVI VISOKOG TLAKA MAN 51.10303-6017 15. 10. 2021. 18. 10. 2021. AUTO HRVATSKA PSC d.o.o.
30. 09. 2021. 144/2021 PUMPE VARIJABILNE 19. 10. 2021.