Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

Datum objave Evidencijski broj nabave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Datum odabira Odabrani ponuditelj/i
27. 04. 2022. 678/2022 RASHLADNO SREDSTVO ANTIFRIZ 11. 05. 2022. 30. 06. 2022. TED d.o.o.
26. 04. 2022. 632/2022 OPREMA LUKAS ZA POTREBE POMOĆNOG VLAKA 11. 05. 2022. 26. 05. 2022. LIDIBA d.o.o.
25. 04. 2022. 628/2022 INDUSTRIJSKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I SREDSTVA ZA SKIDANJE GRAFITA 10. 05. 2022. 14. 07. 2022. SAPONIA d.o.o. i ŠVENDA-TARMANN CHEMIE d.o.o.
20. 04. 2022. 665/2022 KEMIJSKA SREDSTVA 05. 05. 2022. 06. 05. 2022. - KEMOBOJA DUBRAVA d.o.o. - SMIT COMMERCE d.o.o. - IVERO d.o.o.
14. 04. 2022. 636/2022 AKUMULATORI 29. 04. 2022. 09. 05. 2022. - C.I.A.K. d.o.o.