Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

Datum objave Evidencijski broj nabave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Datum odabira Odabrani ponuditelj/i
17. 09. 2021. 143/2021 ČELIJA 2V 76L1 30. 09. 2021. 07. 10. 2021. BATEL d.o.o.
10. 09. 2021. 138/2021 TLAČNI I USISNI VENTILI 27. 09. 2021. 29. 09. 2021. AD PLUS d.o.o.
10. 09. 2021. 139/2021 AKUMULATORI 27. 09. 2021. 14. 10. 2021. - C.I.A.K. d.o.o. - TOKIĆ d.o.o.
09. 09. 2021. 137/2021 SERVIS PLAMENIKA 29. 09. 2021. 01. 10. 2021. KRUNO PROJEKT j.o.o. SERVIS PERKOVIĆ d.o.o.
09. 09. 2021. 136/2021 IZOLATORI I CILINDRI ZA PANTOGRAF 24. 09. 2021. 27. 09. 2021. INDUSTROOPREMA d.o.o.