Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

Datum objave Evidencijski broj nabave Predmet nabave Rok za dostavu ponuda Datum odabira Odabrani ponuditelj/i
01. 06. 2021. 72/2021 LED PANELI 15. 06. 2021. 17. 06. 2021. ELEKTROKEM d.o.o.
01. 06. 2021. 73/2021 DIJELOVI ZA DIZEL LOK 2044 18. 06. 2021. 20. 07. 2021. - STIREL PROMET d.o.o. - ADRIA TRGOVINA d.o.o. - HELMOLZ & PAULI - MACHATKA - TIM KABEL d.o.o.
01. 06. 2021. 74/2021 SUSTAV ZA PRAĆENJE VLAKOVA 18. 06. 2021. 24. 06. 2021. ELEKTROKEM d.o.o.
31. 05. 2021. 57/2021 REMANI KLINASTI 09. 06. 2021. 05. 07. 2021. SANTINI d.o.o.
28. 05. 2021. 66/2021 Presostati rotori i ležajevi 11. 06. 2021. 23. 06. 2021. - AUTOMEHANIKA d.d. - TOKIĆ d.o.o. - TRGOMETAL d.o.o.