Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

REGIONALNA JEDINICA CENTAR
REGIONALNA JEDINICA CENTAR
ZAGREB GLAVNI KOLODVOR Adresa: Strojarska c. 13 ZAGREB RANŽIRNI KOLODVOR Adresa: Sarajevska c. 43M RIJEKA Adresa: Milutina Barača 15
E-mail: rj.centar@tszv.hr
Odgovorna osoba: Nediljko Hrga
REGIONALNA JEDINICA SJEVEROZAPAD
REGIONALNA JEDINICA SJEVEROZAPAD
VARAŽDIN Adresa: Braće Krajanski 2
KARLOVAC Adresa: Obala Trnskog b.b.
PULA Adresa: Kolodvorska 5
E-mail: rj.sjeverozapad@tszv.hr
Odgovorna osoba: Goran Džaja
REGIONALNA JEDINICA JUG
REGIONALNA JEDINICA JUG
KNIN Adresa: Đerekova 6
SPLIT Adresa: Draškovićeva b.b.
PLOČE Adresa: Teretna b.b.
OGULIN Adresa: Proce 152
E-mail: rj.jug@tszv.hr
Odgovorna osoba: Slaven Ivić
REGIONALNA JEDINICA ISTOK
REGIONALNA JEDINICA ISTOK
OSIJEK Adresa: Kneza Trpimira 2A
VINKOVCI Adresa: Ivana Antuna Fitzy 31
E-mail: rj.istok@tszv.hr
Odgovorna osoba: Dario Mićić