Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

RB Evidencijski broj nabave Predmet nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora Broj ugovora Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn Rok na koji je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja sa kojim je sklopljen ugovor
6 14/2020 Isporuka papirne konfekcije otvoreni postupak javne nabave 23. 11. 2020. 37/2020 491.650,96 614.563,70 do konačne financijske realizacije

TI.NU.S-G.M. d.o.o.

7 8-1/2020 Isporuka ulja i maziva otvoreni postupak javne nabave 24. 11. 2020. 41/2020 283.564,00 354.455,00 do konačne financijske realizacije

TED d.o.o.

8 50/2020 Zbrinjavanje tehnološkog otpada otvoreni postupak javne nabave 25. 11. 2020. 39/2020 320.265,50 400.331,88 do konačne financijske realizacije

C.I.A.K. d.o.o.

9 8-1/2020 Isporuka ulja i maziva otvoreni postupak javne nabave 30. 11. 2020. 40/2020 3.083.110,40 3.853.888,00 do konačne financijske realizacije

INA MAZIVA d.o.o.

10 10/2020 Isporuka kočnih umetaka od sivog lijeva otvoreni postupak javne nabave 08. 12. 2020. 30/2020 1.480.140,00 1.850.175,00 do konačne financijske realizacije

ĐURO ĐAKOVIĆ d.o.o.