Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

Popis svih relevantnih podataka vezanih za pristup uslužnim objektima


1.  OPĆE INFORMACIJE  
1.1. Naziv Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.
1.2. Sjedište Strojarska cesta 13, Zagreb
1.3. Kontakt telefon 01 5808 150
1.4. Kontakt fax 01 5808 195
1.5. E-mail adresa info@tszv.hr
1.6. Internet adresa www.tszv.hr
2. UVJETI PRISTUPA  
2.1. Pravo pristupa Omogućen pristup
2.2. Pravni zahtjev ili osnov Ugovor ili narudžbenica
3. OPIS USLUŽNIH OBJEKATA  
3.1. Naziv RJ CENTAR, Centar Zagreb RK
3.1.1. Adresa Jakuševačka cesta bb, Zagreb
3.1.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Nenad Postružin
3.1.3. Kontakt telefon 099 2496 473
3.1.4. Radno vrijeme održavanja  7:00-19:00
3.1.5. Radno vrijeme čišćenja pon-pet, 7:00-15:00
3.1.6. Karakteristike uslužnog objekta RK
3.2. Naziv RJ CENTAR, Centar Zagreb GK
3.2.1. Adresa Strojarska cesta 13, Zagreb
3.2.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Vedran Šarac
3.2.3. Kontakt telefon 099 6074 707
3.2.4. Radno vrijeme održavanja  pon-pet, 7:00-15:00
3.2.5. Radno vrijeme Servisa ZG GK 0:00-24:00
3.2.6. Radno vrijeme čišćenja 0:00-24:00
3.2.7. Karakteristike uslužnog objekta GK
3.3. Naziv RJ CENTAR, Centar Rijeka
3.3.1. Adresa Milutina Barača 15
3.3.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Dragan Španić
3.3.3. Kontakt telefon 091 2423 424
3.3.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet, 7:00-15:00
3.3.5. Radno vrijeme servisa pon-pet, 6:00-22:00
3.3.6. Radno vrijeme čišćenja 0:00-24:00
3.3.7. Karakteristike uslužnog objekta Ri
3.4. Naziv RJ SJEVEROZAPAD, Centar Varaždin
3.4.1. Adresa Vilka Novaka 48/1
3.4.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Goran Džaja
3.4.3. Kontakt telefon 099 3977 249
3.4.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet,7:00-15:00
3.4.5. Radno vrijeme servisa 0:00-24:00
3.4.6. Radno vrijeme čišćenja 0:00-24:00
3.4.7. Karakteristike uslužnog objekta
3.5. Naziv RJ SJEVEROZAPAD, Centar Pula
3.5.1. Adresa Kolodvorska 5
3.5.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Đoni Opašić
3.5.3. Kontakt telefon 099 388 6500
3.5.4. Radno vrijeme pon-pet,7:30-15:30
3.5.5. Karakteristike uslužnog objekta Pu
3.6. Naziv RJ SJEVEROZAPAD, Centar Karlovac
3.6.1. Adresa Obala Trnskog bb
3.6.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Željko Živčić
3.6.3. Kontakt telefon 098 296 783
3.6.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet,7:00-15:00
3.6.5. Radno vrijeme čišćenja 7:00-01:00
3.6.6. Karakteristike uslužnog objekta Karl
3.7. Naziv RJ ISTOK, Centar Osijek
3.7.1. Adresa Kneza Trpimira 2A
3.7.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Dražen Černi
3.7.3. Kontakt telefon 099 296 673
3.7.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet,7:00-15:00
3.7.5. Radno vrijeme servisa 0:00-24:00
3.7.6. Radno vrijeme čišćenja 0:00-24:00
3.7.7. Karakteristike uslužnog objekta Os
3.8. Naziv RJ ISTOK, Centar Vinkovci
3.8.1. Adresa Ivana Antuna Fitzy 31
3.8.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Dario Mićić
3.8.3. Kontakt telefon 099 2286 890
3.8.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet,6:30-14:30
3.8.5. Radno vrijeme servisa 6:30-24:00
3.8.6. Radno vrijeme čišćenja 0:00-24:00
3.8.7. Karakteristike uslužnog objekta Vk
3.9. Naziv RJ JUG, Centar Knin
3.9.1. Adresa Đerekova 6
3.9.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Slaven Ivić
3.9.3. Kontakt telefon 099 4690 609
3.9.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila 7:00-19:00
3.9.5. Radno vrijeme čišćenja 7:00-23:00
3.9.6. Karakteristike uslužnog objekta Kn
3.10. Naziv RJ JUG, Centar Split
3.10.1. Adresa Draškovićeva bb
3.10.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Mate Galić
3.10.3. Kontakt telefon 099 3497 003
3.10.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet,7:00-15:00
3.10.5. Radno vrijeme servisa 0:00-24:00
3.10.6. Radno vrijeme čišćenja 6:30-14:30
3.10.7. Karakteristike uslužnog objekta St
3.11. Naziv RJ JUG, Centar Ploče
3.11.1. Adresa Teretna bb
3.11.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Ivan Mataga
3.11.3. Kontakt telefon 098 296 678
3.11.4. Radno vrijeme pon-pet,6:00-14:00
3.11.5. Karakteristike uslužnog objekta PI
3.12. Naziv RJ JUG, Centar Ogulin
3.12.1. Adresa Proce 152
3.12.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Ivica Pleše
3.12.3. Kontakt telefon 098 296 781
3.12.4. Radno vrijeme 0:00-24:00
3.12.5. Karakteristike uslužnog objekta Og
4. DODJELA KAPACITETA  
4.1. Godišnji kapacitet  sukladno ugovorima i narudžbenicama naručitelja
4.2. Kalendar rada uslužnih objekata sukladno Odluci o rasporedu radnog vremena
4.3. Pravna zaštita sukladno čl. 26 st. 8. Zakona o željeznici (NN 94/13, 148/13) i čl. 12. st.1. točka d. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14) podnositelj zahtjeva može u slučaju kada ne postoji izvediva alternativa ili kada nije moguće udovoljiti svim zahtjevima za kapacitetom uslužnog objekta pokrenuti postupak pravne zaštite pred Hrvtaskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM).
5. USLUGE  
5.1.  Popis usluga  
5.1.1.   Preventivno i korektivno održavanje željezničkih vozila
5.1.2.   Tokarenje kotača bez izvezivanja osovinskih sklopova
5.1.3.   Intervencije na otklanjanju izvanrednih događaja (sudar, iskliznuće željezmičkih vozila, nalet i sl.)
5.1.3.   Pranje i čišćenje lokomotiva, putničkih vagona i motornih vlakova
6. NAKNADE  
6.1. Cijene za pojedine usluge  sukladno ugovorima sa korisnicima usluga

 


Detaljniji dokument nalazi se u privitku.