Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR

REGIONALNA JEDINICA CENTAR
REGIONALNA JEDINICA CENTAR
ZAGREB GLAVNI KOLODVOR
Strojarska c. 13
ZAGREB RANŽIRNI KOLODVOR
Sarajevska c. 43M
RIJEKA
Milutina Barača 15
E-mail: rj.centar@tszv.hr
Odgovorna osoba: Nediljko Hrga
REGIONALNA JEDINICA SJEVEROZAPAD
REGIONALNA JEDINICA SJEVEROZAPAD
VARAŽDIN
Braće Krajanski 2
KARLOVAC
Obala Trnskog b.b.
PULA
Kolodvorska 5
E-mail: rj.sjeverozapad@tszv.hr
Odgovorna osoba: Goran Džaja
REGIONALNA JEDINICA JUG
REGIONALNA JEDINICA JUG
KNIN
Đerekova 6
SPLIT
Draškovićeva b.b.
PLOČE
Teretna b.b.
OGULIN
Proce 152
E-mail: rj.jug@tszv.hr
Odgovorna osoba: Slaven Ivić
REGIONALNA JEDINICA ISTOK
REGIONALNA JEDINICA ISTOK
OSIJEK
Kneza Trpimira 2A
VINKOVCI
Ivana Antuna Fitzy 31
E-mail: rj.istok@tszv.hr
Odgovorna osoba: Dario Mićić